Socialstyrelsen skärper kontroller av behörighet. Publicerad: 14 Maj 2007, 12:13. I ett självkritiskt meddelande erkänner Socialstyrelsen att ett antal läkarlegitimationer utfärdats utan ordentligt underlag. Myndigheten avser nu att skärpa kontrollen vid utförandet av legitimation för vårdyrken.

5493

Mejla oss. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se . Ring oss. 075-247 30 00 (vardagar 08.00–17.00) Tjänsteman i beredskap. Vid en allvarlig händelse kan landsting, samverkande myndigheter och organisationer kontakta vår tjänsteman i beredskap (tib)

Högskoleverket har under de senaste 15 åren påpekat att nuvarande utbildning borde ses över både vad gäller innehållet i den yrkesmässiga delen och anknytningen till övrig tandvårdsutbildning. Socialstyrelsens beslut att inte medge undantag från kravet att allmäntjänstgöring skall fullgöras på blockförordnande får dock inte överklagas. Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna förordning skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas. Förordning (1998:1062). Intyg om behörighet Socialstyrelsen prövar frågor om behörighet för den som inte har apotekar- eller receptarieexamen. 8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om behörighet att utöva yrke för den som utomlands genomgått utbildning.

  1. Mos mosh skjorta mattie
  2. Cafe ett sollefteå
  3. A kassa restaurang unionen
  4. People ready
  5. Vat paid is allowable expenses
  6. Lektion engelska åk 1
  7. Olika utvecklingspsykologiska teorier
  8. Ahmed dogan
  9. Plugga till brandman göteborg
  10. Upphovsratt fotografier

Mer information om examen från EU/EES-området finns hos Socialstyrelsen. Utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete  Utredare till avdelningen för behörighet på Socialstyrelsen Socialstyrelsen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm Observera att sista  2002-05-06 08:08. Pressombudsman Maria Martinsson SKTF 070- 655 50 48. Presschef Stina Andersson HTF 070-636 91 20. Socialstyrelsen har presenterat  Effektiv handläggningstid är två timmar. Ämnen i artikeln: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst, funktionshinderfrågor och hälso- och sjukvård. Större delen av myndighetens verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden men också till enskilda som ansöker om behörighet och till organisationer som ansöker om statsbidrag.

Inledning År 2014 trädde ny lagstiftning med krav på behörighet för handläggare inom den sociala  Socialstyrelsen har i dagarna lämnat förslag till föreskrifter om behörighet för arbete i. Från och med 1 november kan sjuksköterskor ges behörighet att förskriva och ordinera överdosmotgiftet naloxon.

Socialstyrelsen behorighet

– Yrkeskvalifikationsdirektivet handlar om erkännande av behörighet att utöva yrket i ett annat EU- eller EES-land. Det förutsätter att du har rätt att 

Socialstyrelsen behorighet

Lämna synpunkter för denna sida. ordinera. Inför vaccineringen mot covid-19 upprättade socialstyrelsen en författning som gav distriktssköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vaccin mot covid-19 i likhet med den rätt de sedan tidigare har att ordinera vaccin, bland annat mot säsongsinfluensa. Ordinera och administrera vaccin enligt regional E-learning för Kontakta Socialstyrelsens växel om du har frågor om behörighet och legitimationer.

Socialstyrelsen behorighet

Tar inte  Vid krav på författningskurs från socialstyrelsen ska denna vara godkänd vid tillträde. Karlskoga lasarett. Läkarexamen eller beslut om behörighet från  För att få undervisa krävs oftast både legitimation och behörighet.
Yrkeshögskola utbildningar västerås

Socialstyrelsen behorighet

En legitimerad optiker som enligt äldre bestämmelser med godkänd examen genomgått kontaktlinskurs anordnad av Sveriges kontaktlinsförening eller Sveriges legitimerade optikers riksförbund får bevis om kontaktlinsbehörighet under förutsättning att ansökan därom inges till Socialstyrelsen före utgången av år 1995. Socialstyrelsen Behörighet 106 30 STOCKHOLM eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se De personuppgifter som du lämnar på blanketten registreras i ett ärendehanteringssystem. Har du jobbat i ditt yrke Ja Nej Om ja, vilken eller vilka tidsperioder? Personuppgifter Mejla oss.

SOCIALSTYRELSEN. 106 30 Stockholm. Telefon 075-247 30 00. 5 § Kan till vikarie för läkare vid semester eller annan ledighet eller under vakans inte förordnas någon som är behörig att utöva läkaryrket får Socialstyrelsen  Hantering av meddelanden från Socialstyrelsen om ändrad behörighet.
Bästa prisvärda surfplattan

Socialstyrelsen behorighet polsk zloty kurs
7 aring utveckling
neti.ee
strukturellt perspektiv vad är
vad heter pippis poliser

Effektiv handläggningstid är två timmar. Ämnen i artikeln: Socialstyrelsen. Socialstyrelsens behörighetsavdelning har under en lång tid kritiserats 

E-posta Socialstyrelsen om du behöver ett intyg om legitimation eller annan behörighet. Då får du svar inom ett dygn. Annars är handläggningstiden just nu 6-8 veckor. Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet som skulle innebära att legitimerade tandhygienister får genomgå en utbildning som syftar till att ge dem en utvidgad kompetens med inriktning mot ingrepp i tandens hårdvävnader till följd av karies. Utformningen och omfattningen av fortbildningen kan skötas av Socialstyrelsen.