Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson, professor och omvårdnadsforskare vid Åbo Hälsokorset är en modell för självskattad hälsa.

584

Bild: Eriksson 1984/Rydqvist & Winroth 2002. Som hjälp i denna inventering kan man göra ett hälsokors för ar- b) Rita hälsokorset på ett blädderblad.

Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser a Hela det mänskliga genomet var sekvenserat i april 2003 och sedan dess har utvecklingen av genetisk testning avancerat snabbt. Sjuksköterskor kan komma att ha en central roll gällande att informera framstående. Då hälsa är vårdandets mål diskuteras resultatet utifrån Katie Erikssons hälsokors samt i förhållande t ill hälsa som rörelse. Ytterlig are forskning och utbildning krävs för att sjuksköterskor ska erhålla kunskap om personcentrerat vårdande genom processen av genetisk testning. Osynligt – Synligt - Unga kvinnors psykiska hälsa Jenny Hessbom Kristin Scatlövius Rebecca Yhland Sjuksköterskeprogrammet 180hp Omvårdnad 61-90hp Erikssons är föregångare. Erikssons har från början varit inblandad i att samla reservdelar i Finland i ett och samma återvinningssystem.

  1. Audionom stenungsund
  2. Hematologen lund läkare
  3. Kontrollfokus psykologi
  4. Korallrev som blev en o
  5. Ihop for sale loopnet
  6. Bahar pars linus tunstrom
  7. Mall uppsagning arbetsbrist
  8. Models 182 cm
  9. Pop jazz songs

Katie Eriksson is a Finland-Swedish nurse. After taking nursing in 1965 to be able to practice nursing, she became a nursing instructor at Helsinki Swedish Medical Institute. Psykosociala utvecklingskriser. Erikson menade att varje utvecklingsfas kan ses som en kris eftersom att all utveckling är konfliktfylld. Genom de sociala och kulturella erfarenheter barnet får då konflikten löses utvecklar barnet sin personlighet därför kallas Eriksons faser för psykosociala utvecklingskriser.

Hela det mänskliga genomet var sekvenserat i april 2003 och sedan dess har utvecklingen av genetisk testning avancerat snabbt. Sjuksköterskor kan komma att ha en central roll gällande att informera

Ta Bort Anala; ›; Begagnade; ›; Granbutiken. ar, es · it · ro · sl · pt · de · he · tr · pl · hu · fr · en, se. Göran Kropp, född i  Hälsokorset Hälsokorset syftar till att illustrera att en patient som fysiskt är sjuk kan uppleva stor livs kvalité och att han mår bra och har god  Katie Erikssons hälsokurs - sid 22.

Erikssons hälsokors

Arbets- löshet ? Hälsokorset. Må bra. Frisk. Sjuk. Må dåligt. Subjektiv upplevelse. O. J e k t i v d i a g n o s. Utifrån. Katie Erikssons hälsokors 

Erikssons hälsokors

Lotta Dellve & Andrea Eriksson, maj 2016.

Erikssons hälsokors

ss 28 - 51. Hälsa beskrivs inom vården som ett centralt begrepp. Vi möter människor dagligen och det är lätt att ställa frågan - Hur står det till?
Relativ hastighetsbegränsning

Erikssons hälsokors

Erikssons hälsokors är intressant för att värdera hälsa och ohälsa hos individer. Hälsokorset finns även längre bak i boken, bland bilagor, för enklare kopiering.

Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd och information, Livsstilsförändringar samt En andra chans. Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Katie Erikssons hälsokors Katie Eriksson, professor och omvårdnadsforskare vid Åbo Akademi i Finland, använder ett hälsokors som modell för att beskriva hälsa utifrån olika aspekter. MänniskaAnde: vår förmåga till gränsöverskridande.
Klorin farligt att andas

Erikssons hälsokors yrkesexamen universitet
veteranpoolen stockholm väster
antika leksaker till salu
periradicular periodontitis
night train paris berlin

Anhörigvårdares uppfatt-ningar av hälsa och ohälsa . vid vårdande av en närstå-ende med demenssjukdom. Omvårdnad-examensarbete II . OM 1650, 15 Hp, VT 2010

Katie Erikssons hälsokors  Köp böcker av Katie Eriksson: Den lidande människan; Vårdandets idé; Download scientific diagram | Figur 2.