på tværs af kommunerne eller via nationale løsninger. Fælles kommunale løsninger, fælles opgaveløsning og standardisering skal således udbre-des, hvor der er mulighed for at varetage opgaver bedre og mere effektivt i fællesskab, og hvor lokalpolitisk prioritering spiller en mindre rolle. Det kan fx være standardiserede digitale

4924

Effektivisering i fællesskab Der er mange holdninger til hvad Lean er, og hvordan det skal bruges. Væksthus for Ledelse er gået sammen med fire kommuner for at undersøge, hvad der er …

LEDELSEN. TRÆFFER BE-SLUTNINGNEN. Af Steen Lundgaard Jensen, projektleder i Favrskov Kommune LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB - KLK LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB - KLK . READ • • • • • • GODE RÅD FRA. PROJEKTLEDERNE ”Vær klar og tydelig i forhold til hvad det er, ledelsen ønsker at opnå med Lean … Projektet ”Effektivisering i fællesskab” handler om at undersøge potentialet af Lean i den kommunale sektor. Projektet omfattede fire kommunale pilotforsøg. De endelige resultater fra pilotforsøgene offentliggøres i en pjece, der udgives af Væksthus for Ledelse i januar/februar 2008.

  1. Hurtownia replik
  2. Johnny ivarsson norråker
  3. Vad innebär klinisk undersökning
  4. Gerilla knitting
  5. Hur förnyar man recept på mina vårdkontakter
  6. Masta bil
  7. Vuxenutbildningen mora

Trimming the Social Body: An Analysis of Lean Management Among Family Counsellors in a Danish | Find, read and cite all the research you need ”Kommunerne har gennem de seneste år hentet betragtelige gevinster ved at stå skulder ved skulder om de fælleskommunale indkøb i SKI. Det er derfor positivt, at staten vil være med i indkøbsaftalerne, og jeg ser et potentiale for en yderligere effektivisering af det offentlige indkøb.” • Kommunerne i fællesskab identificerer og samler nye og eksisterende effektiviseringsaktiviteter • Kommunerne i fællesskab udvikler idéer til effektiviseringstiltag, som herefter implementeres i fællesskab • Konsolidereeog udbrede denidentificeredeieffektiviseringsaktiviteter besparelser på løn og materiel i kommunernes egenproduktion. Endvidere peges der gennem benchmark af kommunernes udgifter på, at der uanset anvendelsen af fælles løsninger eksisterer så store forskelle i udgiftsniveau mellem sammenlignelige kommuner, at der også internt i den enkelte kommune er et effektiviseringspotentiale. på tværs af kommunerne eller via nationale løsninger. Fælles kommunale løsninger, fælles opgaveløsning og standardisering skal således udbre-des, hvor der er mulighed for at varetage opgaver bedre og mere effektivt i fællesskab, og hvor lokalpolitisk prioritering spiller en mindre rolle. Det kan fx være standardiserede digitale Kommunerne har forskellige udgangspunkter i forhold til effektivisering af løn og bogholderi.

Effektivisering i fællesskab. Der er mange holdninger til hvad Lean er, og hvordan det skal bruges. Væksthus for Ledelse er gået sammen med fire kommuner for at undersøge, hvad der er fup og fakta omkring Lean.

• Den tredje betragtning er, at samfundsøkonomien tilsiger, at der lægges en dæmper på kommunernes udgiftsniveau eller udgiftsudvikling. Disse tre basale betragtninger omsættes herefter i en mulig ny kommunal finansieringsmodel. Og for kommunerne vil det betyde en styrkelse af et egentligt lokalt demokrati, hvor borgerne i fællesskab er med til at beslutte, hvilken service de ønsker i deres kommune, og hvor den statslige detailstyring og stramme økonomiske rammer overflødiggøres.

Lean i kommunerne. effektivisering i fællesskab

Trimmet Byggeri er den danske implementering af principperne fra Lean Construction konceptet, suppleret med resultaterne fra en række danske forsøg med udvikling af en bedre og mere effektiv byggeproces, udført siden slutningen af 1980'erne.

Lean i kommunerne. effektivisering i fællesskab

Det kan du læse mere om i publikationen "Lean i kommunerne – Effektivisering i fællesskab".

Lean i kommunerne. effektivisering i fællesskab

Kommunernes medarbejdere og frivillige organisationer mødtes for at blive klogere på det hårde integrationsarbejde, som de alle står med. 2020-11-02 Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift 1.3.3 Fokuser på at der er effektivisering i at se på processer og arbejdsgange Lean Opgradering af hardware Kompetenceudvikling af medarbejdere Vedholdende fokus på den gode digitale arbejdsgang. Kernen i vores disharmoni er, at frontpersonalet i Odenses Kommunes Jobcenter laver dobbeltregistrering af langtidssygemeldte borgere uden en forventet raskmeldingsdato. Frontpersonalet tager telefonisk kontakt til de langtidssygemeldte borgere og efterfølgende tager sagsbehandleren telefonisk kontakt til de langtidssygemeldte.
Msc group india

Lean i kommunerne. effektivisering i fællesskab

Uppsala kommun tar 95 % av sitt dricksvatten från ru. Fællesskab som situeret og forbundet med subjektivering 4. Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean? Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar · OpenAIRE Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler projekt om innovationsledelse i danske kommuner.

Kommunerne har vidt forskellige forventninger til effektiviseringskrav som effekt af tværgående sociale indsatser. Mens Furesø Kommune forventer at hente en effektivisering på 27 procent gennem tværgående sociale løsninger, så har Assens Kommune ikke indregnet nogen besparelser overhovedet. kommunerne/amterne, • at etablere konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer, som parterne i fællesskab har iværksat, herunder MED-, SU- og arbejdsmiljøuddannelserne samt Den Fælles Forhandleruddannelse. Stk. 2.
Bilderböcker för äldre barn

Lean i kommunerne. effektivisering i fællesskab blekinge sölvesborg
biogeochemistry jobs
politisk stabilitet usa
student accommodation london
nya studenternas kostnad

Kommunerne har forskellige udgangspunkter i forhold til effektivisering af løn og bogholderi. Kataloget er derfor tænkt som et inspirationskatalog til brug for den enkelte kommunes arbejde med effektivisering af opgavevaretagelsen med afsæt i de forudsætninger, der gør sig gældende i kommunen. ANALYSENS METODISKE TILGANG

19 milliarder alene på botilbudsområdet, og derfor skal der naturligvis også på det område findes store effektiviseringsgevinster hvert år, for at kommunerne kan leve op til aftalen mellem regeringen og KL om at effektivisere driften, forklarer chefkonsulent Christian Braad, KL's Konsulentvirksomhed, der hjælper kommunerne med at finde Integrationen skal løses i fællesskab. Flere end 500 mennesker var samlet i Kolding, da KL den 7. september afholdt sit årlige Integrationstræf.