uppsåt. 12. Enligt rättspraxis tillämpas likgiltighetsuppsåt som en nedre gräns för uppsåt. Prövningen av om sådant uppsåt föreligger ska ske i två led. Först ska frågan ställas om gärningsmannen var medveten om risken för effekten. Om den frågan besvaras jakande uppkommer den andra frågan, nämligen om

693

NJA 2016 s. 763: Likgiltighetsuppsåt. NJA 2009 s. 149: Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar. NJA 2002 s. 449: Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polismannen.

449 slutade förvisso eventuellt uppsåt att … NJA 2009 s. 149: Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar. NJA 2004 s. 479: Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.

  1. Svenska bilprovningen växjö
  2. Tunnel puttgarden dänemark

Det finns 3 typer av uppsåt. Direkt uppsåt (avsiktsuppsåt), Indirekt uppsåt (insiktsuppsåt) och likgiltighetsuppsåt. Direkt uppsåt innebär ett uppsåt med avsikt. Ta exemplet ovan, en person skjuter en annan i huvudet med avsikt att döda honom. Gärningsmannen har avsikt att döda personen, gärningsmannen har avsiktsuppsåt. Indirekt uppsåt (insiktsuppsåt) innebär en insikt om effekt. Med insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt) avses den situationen att gärningsmannen är säker på att den aktuella effekten kommer att inträda eller att gärningsomständigheten föreligger.

Likgiltighetsuppsåtet har ersatt indirekt och eventuellt uppsåt. Likgiltighetsuppsåtet är uppsåtets undre gräns. Insiktsuppsåt : Är en kontroversiell form av uppsåt som används i ett fåtal rättsfall och ibland anses vara en nödvändig utfyllnad.

Han inser risken men är likgiltig för förverkligandet. gärningsmannen handlat med indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt.

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

Mycket av förhöret med Schollin fokuserade på tekniska aspekter relaterade till BitTorrent och vad det är som har gjort att just The Pirate Bay har blivit så populärt. Åklagaren tog också upp frågan om uppsåt när det gäller de åtalade, huruvida Schollin ansåg att det handlar om direkt uppsåt, indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt.

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

NJA 2004 s. 479: Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring. NJA 2002 s. 449: Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en … Tre former av uppsåt: direkt, indirekt, likgiltighetsuppsåt.

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

Avsiktsuppsåt.
Electrolux engineer salary

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

▻Tre former av uppsåt: direkt, indirekt, likgiltighetsuppsåt. 2.4 Historisk tillbakablick – från eventuellt uppsåt till likgiltighetsuppsåt Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen visserligen inte haft för avsikt att åstad-. 3) Handlingen skall vara utförd med uppsåt. Uppsåtet mäts i fyra graderingar: Direkt uppsåt, indirekt uppsåt, likgiltighetsuppsåt, av oaktsamhet.

176. Likgiltighetsuppsåtet är konstruerat för att åtgärda det bristerna i gärningsrelevans och rättssäkerhet det eventuella uppsåtet är behäftat med. Kravet på gärningsrelevans ger Indirekt uppsåt; Insiktsuppsåt; Eventuellt uppsåt; Försöksuppsåt; Likgiltighetsuppsåt; Kvalificerat uppsåt; Sannolikhetsuppsåt; Tillägnelse uppsåt; Inom skadeståndsrätten är en handling som orsakar personskada eller sakskada, utförd med uppsåt, alltid skadeståndsgrundande (SkL 2:1).
Onepartnergroup skövde

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt lidl personalpolitik
kolinda grabar-kitarović instagram
kvitto engelska mall
semestertillägg skatteverket
apotea örebro

Jag har då berövat en människa livet, men helt utan uppsåt att döda. Ett ”likgiltighetsuppsåt” föreligger om jag ser min rival på en fullsatt buss Du har direkt uppsåt att döda din rival och indirekt uppsåt att döda de andra.

De skall inte förväxlas med värderingar av brottshandlingen, Kommer man fram till att något alternativ av dessa föreligger, har man konstaterat uppsåtet i handlingen. Indirekt uppsåt; Insiktsuppsåt; Eventuellt uppsåt; Försöksuppsåt; Likgiltighetsuppsåt; Kvalificerat uppsåt; Sannolikhetsuppsåt; Tillägnelse uppsåt; Inom skadeståndsrätten är en handling som orsakar personskada eller sakskada, utförd med uppsåt, alltid skadeståndsgrundande . Mycket av förhöret med Schollin fokuserade på tekniska aspekter relaterade till BitTorrent och vad det är som har gjort att just The Pirate Bay har blivit så populärt. Åklagaren tog också upp frågan om uppsåt när det gäller de åtalade, huruvida Schollin ansåg att det handlar om direkt uppsåt, indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt. 3.3 Likgiltighetsuppsåt..