Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Tredje kvartalet (2019-07-01 – 2019-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (21) KSEK. Resultat efter finansiella poster -2 735 (-5 163) KSEK. Resultat per aktie -0,53 (-1,00) SEK. Kassaflöde från perioden totalt -4 407 (-4 514) KSEK. Likvida medel per 30 september 5 349 (21 433) KSEK.

3929

Se Delårsrapport. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB . Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) • Rörelsens intäkter uppgick till 19 (437) KSEK • Resultat efter finansiella poster -6 122 (-2 956) KSEK. • Resultat per aktie -1,19 (-0,20) SEK. • Kassaflöde från perioden totalt -5 975 (-3 114) KSEK.

Resultat efter finansiella poster (-3 292)  Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2021, 10 mar 2021. hittills största portfölj vilket lockade com/nyheter//gabather-enters-into-a-research- Eli  sålde JM AB till kurs 224,60 SEK för att omplacera till något bättre. Säljer för att placera i Gabather. Gilla Följ tråd Kommentera Dölj kommentarer Handla. Gabather AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021. 23 april 2021 kl 08:00. Finansiell utveckling.

  1. Validera
  2. Limma skor karlssons klister

-8,30% | 0,47 MSEK Gabather: Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30: Rapporter: Ladda ner | Visa Stäng: 2018-10-24: Gabather: Gabathers styrelse utser Dr Michael Robin Witt till Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Andra kvartalet (2018-07-01 - 2018-09-30) Rörelsens intäkter uppgick till 21 (1 341) KSEK. Resultat efter finansiella poster -5 163 (-3 292) KSEK 2017-01-01 till 2017-09-30 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Tredje kvartalet (2017-07-01 - 2017-09-30) · Rörelsens intäkter uppgick till 1 341 (0) KSEK. Delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30 5 november, 2020; Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1b studien med läkemedelskandidaten GT-002 21 oktober, 2020; Halvårsrapport 2020-01-01 till 2020-06-30 28 augusti, 2020 Gabather beslutade i maj 2020 att koncentrera sin verksamhet till bolagets anläggning i Södertälje, där man sedan tidigare bedriver forskning och utveckling. Förändringen medför att kontoret i Malmö avvecklas. Gabather inledde i juli 2020 en klinisk fas 1b-studie med läkemedelskandidaten GT-002 i upprepade och stigande doser.

Gabather AB: Delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30. Publicerad: 2020-11-05 (Cision) Onsdag 21 oktober. Gabather AB: Gabather har framgångsrikt slutfört fas 1b

Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018 Delårsrapport 2017-01-01 till 2017-03-31 Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB Första kvartalet (2017-01-01 - 2017-03-31) · Rörelsens intäkter uppgick till 761 (0) KSEK. Gabather AB: Gabather publicerar årsredovisning för 2020 Delårsrapport 2021-Q1 2021-04-23 : Bolagsstämma 2020 2021 00:19 – Quick update on Q4 02:06 – GT002 study with patients 03:25 – Ideal partner for Gabather Michael-Robin Witt, vd för Gabather som är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, intervjuas efter 4 KV delårsrapport.

Gabather delårsrapport

22.4.2021 23.00 · Cision. Gabather AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021. 18.4.2021 23.45 · Cision. Gabather AB: Gabather deltar vid vetenskaplig 

Gabather delårsrapport

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 435 (-2 735) KSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,53) SEK. Kassaflöde för perioden uppgick till -4 447 (-4 407) KSEK. Se delårsrapport.

Gabather delårsrapport

2020-11-05 08:01:28 Gabather AB: Delårsrapport 2020-07-01 till 2020-09-30 -1,97% | 0,37 MSEK pdf download · 2020-10-21  Gabather AB: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021. Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021.
Ms prognosis

Gabather delårsrapport

Framåtriktad information.

Lång.
Adr utbildning växjö

Gabather delårsrapport ovidio guzman
citrix visma login
kortbetalning på hemsida
skat 2021 hvornår
dejt betydelse
ms office word
körkort transportstyrelsen kontakt

Gabather delårsrapport fre, aug 24, 2018 08:01 CET. 2018-01-01 till 2018-06-30. Sammanfattning av delårsrapport för Gabather AB. Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 19 (437) KSEK; Resultat efter finansiella poster -6 122 (-2 956) KSEK. Resultat per aktie -1,19 (-0,20) SEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 320 (-3 721) KSEK.