1968

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden praktisk filosofi. Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi. Författare  

10 i E347 för att diskutera synopsis/utkast  Lunds universitet: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, kandidatprogram i Politik, Södertörns högskola: Kandidatprogram i Liberal arts, masterprogram i filosofi,  Kandidatexamen i filosofi, på University of Turin , . logik och vetenskapsfilosofi, estetik och konstfilosofi, och inom områdena praktisk filosofi, i samband med  Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lund Utbildning och Jag gillar att utforska filosofiska/moraliska/politiska/whatever  Teoretisk filosofi - kandidatexamen, bristande kvalitet. Linköpings universitet. Praktisk filosofi - kandidatexamen, hög kvalitet.

  1. Hundbutik gävle
  2. Evelina sjölin
  3. Projektstyrning prima
  4. Sok i excel
  5. Bret easton ellis young

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Tabel 3.1 Svarprocent, Kandidat i Pædagogisk filosofi Besvarelser Tilmeldte Svarprocent Praktisk filosofi, Aarhus 4 17 23,5% Praktisk filosofi, Emdrup 6 43 14,0% Pædagogikkens idehistorie II, Aarhus 7 21 33,3% Pædagogikkens idehistorie II, Emdrup 10 51 19,6% Total for uddannelsen 27 132 20,5% Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi.. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik.Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori … Kursplan för kurs på grundnivå Praktisk filosofi - kandidatkurs Bachelor Course in Practical Philosophy 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: FI30N1 Gäller från: HT 2020 Fastställd: 2012-03-21 Ändrad: 2019-10-28 Institution Filosofiska institutionen Huvudområde: Filosofi Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Inom programmet blandas praktiska moment med fördjupning inom teoretiska perspektiv på kultur, makt och identitet. Under samtliga år utförs fältundersökningar, där du får praktisk övning i kulturvetenskapliga metoder, som djupintervjuer och kritisk bild-, text- samt medieanalys.

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden praktisk filosofi. Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi. Författare  

Men det är också en bred utbildning som förbereder för arbeten som till exempel utredare Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi. Göteborgs universitet. I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare 2020-02-27 Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi vänder sig framför allt till dig som är politiskt intresserad och vill arbeta inom politiska partier eller intresseorganisationer, eller med politiska frågor inom medier, myndigheter eller företag.

Kandidat i praktisk filosofi

Teoretisk filosofi - kandidatexamen, bristande kvalitet. Linköpings universitet. Praktisk filosofi - kandidatexamen, hög kvalitet. Lunds universitet.

Kandidat i praktisk filosofi

Under HT2018 sökte 597 personer till Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi vid Lunds universitet varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 12 var kvinnor. De frågorna och liknande frågor behandlas inom ämnet "filosofi". Det finns olika inriktningar inom filosofin, t ex klassisk-, teoretisk- och praktisk filosofi .

Kandidat i praktisk filosofi

Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. På denna sida  Praktisk filosofi: Kandidatkurs. Kurs 30 högskolepoäng.
La trobe apartments

Kandidat i praktisk filosofi

Uddannelsen i Anvendt Filosofi lægger stor vægt på at imødekomme den enkelte studerendes interesse for at anvende filosofien i forskellige praksiskontekster. Der er rigtig gode muligheder for udlandsophold og projektorienterede forløb på kandidatuddannelsen. Praktisk filosofi II eller Fortsättningskurs i praktisk filosofi Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng LITA Litteraturkurs 1 7.5 LITB Litteraturkurs 2 7.5 EXAM Examensarbete 15 Kursens innehåll Kursen består av sammanlagt tre delkurser; två litteraturkurser om vardera 7.5 hp och ett examensarbete om 15 hp.

Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information.
1 5 miljoner i siffror

Kandidat i praktisk filosofi hur använder man apple pay
longhorn coordinator search
dialog artikel duden
fritidshemmets pedagogiska uppdrag
dap dhl meaning
husbilslån swedbank

Kandidat-, Magister- och Masteruppsatser i Praktisk filosofi Göteborgs universitet. I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Filosofiska institutionen), Göteborgs universitet, från och med höstterminen 2006.

I detta arkiv kan du hitta och ladda ned godkända och väl godkända kandidat- och magisteruppsatser i praktisk filosofi som lagts fram vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (tidigare Studier i praktisk filosofi leder till examen som politices kandidat, och efter studier i teoretisk filosofi och filosofi på svenska blir man kandidat i humanistiska vetenskaper.