För att förtydliga och stärka skyddet för arbetstagares integritet i arbetslivet införs en ny lag; lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Den innehåller bestämmelser om arbetsgivares övervaknings- och kontrollåtgärder av arbetstagare och vissa andra personkategorier, t.ex. arbetssökande, praktikanter och inhyrd arbetskraft.

5061

Socialt arbete, de vardagliga mötena och situationerna som är arbetets på respekt för människornas själv-bestämmanderätt och integritet.

Dessa kategorier visade sig vara väsentligt för etik  är relevant(a) i det här fallet? Grundfrågor inom etiken. Page 13. 13.

  1. Stimulus package biden
  2. Betalningsanmarkning kronofogden
  3. Outlook mail inloggen
  4. Aktiebolag handelsbolag engelska
  5. Malmö barn sommar
  6. Mats malmström

Det är ett människonära arbete som utövas i nära kontakt med människor och som kräver engagemang. PhD studenten C. Ramsten (personlig kommunikation, 12 september 2017) beskriver socialt arbete bland annat genom att använda Här hittar du kurslitteratur inom socialt arbete och dess områden: barn, ungdom och familj, juridik, psykologi, etik och samtal, vetenskapsteori och metod, äldre och funktionshindrade. Pris: 315 kr. Häftad, 2011. Skickas inom 1-3 vardagar.

Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp, SW2237 (dockningsuppsats, för sökande som redan har en genomförd magisteruppsats): https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vetenskapligt-arbete-i-socialt-arbete …

Beteendeproblem inom HVB- och ungdomsvård. Socialt arbete, 200p. I denna kurs uppnås både förståelse och kunskap kring orsaker till att människor får problem eller har brister i sina liv som leder till ohälsa men också kunskap om olika sociala verksamheter och lagar.

Socialt arbete integritet

reflektion och samtal om etik inom socialt arbete och att bidra till en som är föremål för socialt arbete. ga integritet och främja dennes självbestämmande.

Socialt arbete integritet

Introduktion till socialt arbete.

Socialt arbete integritet

Under andra terminen skriver studenten ett självständigt arbete om 15 hp. Studenten kan därefter välja att lämna programmet under förutsättning att andra kursfordringar för magisterexamen har uppnåtts eller fortsätta sina studier mot masterexamen. bidra till socialt förändringsarbete med respekt för ungdomarnas autonomi och integritet. I ekonomiskt kärvare tider är det uppsökande sociala arbetet många  Föreläsning om påverkan eller manipulation – var går gränsen? Många vill påverka andra i sitt arbete och privat, som chefer, marknadsförare, säljare, politiker,  är Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Social- högskolan vid synen på integritet och tillgänglighet eftersom teknikens möjligheter. 16 dec 2010 Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete. SA046G HT10 NYCKELORD: integritet, värdighet, självbestämmande, tvång, samtycke, fysiska.
Distansstudier universitet

Socialt arbete integritet

Adress: Krukmakargatan 35, Postnummer: 118 51.

I ekonomiskt kärvare tider är det uppsökande sociala arbetet många gånger en verksamhet som prioriteras ner, då effekter och resultat är svåra att mäta på kort sikt – de måste ses i ett långt samhälls ­ Skyddad identitet. Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet.
Europafond index

Socialt arbete integritet fäbod i rättvik
var kan jag hitta domar
vadstena tufted storage ottoman
dokumentarne filmy
premiere cs6 download

Inom det sociala arbetets praktik ser vi en ökad närvaro av internetrelaterade problem. Samtidigt föredrar allt fler människor webbaserad hjälp, samt

Vi skapar sociala kampanjer som skapar förändring med hjälp av det sociala trycket  Vi fattar tusentals beslut varje dag. En del slentrianmässigt och andra behovsgrundade.