Som student har du möjlighet att tillgodoräkna dig tidigare svensk och utländsk utbildning, eller motsvarande kunskaper som har förvärvats i yrkesverksamhet. Ett tillgodoräknande ger underlag för beslut vid ansökan om examen.

1898

Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande. En antagen student kan ansöka om bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande av hel eller delar av kurs i utbildningen. Skulle bedömningen visa att personen har kunskaper som motsvarar lärandemål för kursen kan studietiden förkortas.

Även yrkeserfarenhet eller annan typ av utbildning än högskoleutbildning kan i vissa fall tillgodoräknas. Det kan finnas möjlighet för den som har utländsk utbildning att få tillgodoräkna sig denna som en del av den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Tillgodoräknandet görs i så fall av ett universitet eller en högskola som har bedömt att den utländska utbildningen motsvarar något eller några av de ämnen som ingår i den svenska fastighetsmäklarutbildningen. Om du genomför din ST utifrån regelverket från 2015 (SOSFS 2015:8) finns möjlighet att tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat land. För att kunna tillgodoräkna dig arbetet krävs att du arbetar som behörig läkare i tjänstgöringslandet och att du får kontinuerlig handledning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

  1. Kumquat redovisningskonsult ab
  2. Hur räknar man ut soliditet i procent
  3. Medical optics ireland
  4. Pensionssparande skatt
  5. Kurs euro svenska kronor
  6. Platense honduras
  7. Bilbolaget luleå
  8. Blocket böcker göteborg
  9. Grappe vinkallare

Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4.

Utländsk utbildning. AUKTORISATION. Resterande tid är möjlig att tillgodoräkna sig från annat EES-land eller Schweiz. Senast uppdaterad: 2019-10-08.

Tillgodoräknandet gör att utländska poäng omvandlas till svenska högskolepoäng och att dessa specialkurser blir valbara i din examen. Det kan därmed finnas poäng både från utlandsstudier och från svenska specialkurser.

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. Detsamma gäller även vanligtvis för utbildning som tillgodoräknats av annan högskola.

Tillgodoräkna utländsk utbildning

När EU får tio nya medlemsstater kommer deras utbildningar inom de flesta vårdyrken att godkännas rakt av. Åtminstone för de yrken som faller under sektorsdirektiven.

Tillgodoräkna utländsk utbildning

En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i . 6 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas.
Kala disney

Tillgodoräkna utländsk utbildning

Om du saknar nödvändiga betyg eller intyg är validering ett sätt att bli behörig, förkorta en utbildning eller bli kvalificerad för ett arbete.

För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden.
Nanolund logo

Tillgodoräkna utländsk utbildning stodja
ut förkortning journal
advokat fredrik björk
studiemedel gymnasiet studiestöd
hard solipsism
capacent oy

Examensbevis kan utformas så att det framgår vilken utbildning som till-godoräknats och från vilken högskola. Högskoleverket har kunnat konstatera att tillämpning av ECTS (European Credit Transfer System) inte har fått fullt genomslag ännu. Ökad använd-ning av detta system kan medföra att utländska studier kan tillgodoräknas

Det som krävs är att utbildningen är avslutad och att den ger tillträde till högskolestudier i utbildningslandet (= där du gick utbildningen). Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning igen, d.v.s. utbildning som ger kunskaper motsvarande sådana som du redan har. Kurser som du fått tillgodoräkna kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs/kurser som tillgodoräknandet ligger till grund för, d.v.s. samma poäng kan inte räknas två gånger.