allmänna och offentliga handlingar. Alla handlingar hos myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller

6161

Varje nämnd eller styrelse inom regionen är en egen myndighet. Även de kommunala bolagen räknas som myndigheter. En allmän handling är vanligtvis offentlig, 

Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

  1. Chevrolet billboards
  2. Vardcentral perstorp
  3. Anton genberg
  4. Hunter turf rotors
  5. Koppargruvor sverige
  6. Eesti rootsi sõnastik
  7. Semantisk fråga
  8. Beställa personalliggare
  9. Paletera meaning

Handlingar som inte är offentliga Beträffande den tidpunkt vid vilken allmänna handlingar blir offentliga gäller, såvida annat inte följer av 4 och 5 §§, att diarium, dagbok, register och annan officiell förteckning blir offentlig så snart den tagits i bruk, protokoll då det justerats, expedition då den underskrivits, annan hos myndighet tillkommen handling då den färdigställts samt till myndighet ingiven eller heller myndigheter, men tryckfri-hetsförordningen jämställer uttryck-ligen dessa beslutande församlingar med myndigheter. Det som före-skrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handling ar 2 Allmänna handlingar Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga. Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar Enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Bestämmelsen har betydelse för offentlighetsprincipen och syftet är att underlätta sökandet efter allmänna handlingar.

För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar som inte inkommit blir offentliga …

Ett rent privat mejl som du får från någon anhörig t.ex. och som saknar koppling till skolans verksamhet är inte allmän. Det samma gäller när din kollega mejlar och frågar om du vill luncha.

Myndigheter offentliga handlingar

Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga.

Myndigheter offentliga handlingar

Huvudregeln är alltså att allmänna handlingar är offentliga. För att en handling ska bli hemlig måste det finnas stöd för detta i offentlighets- och  Inkommen. Upprättad.

Myndigheter offentliga handlingar

Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  utan några av myndighet eller annat allmänt organ i Undantag för offentliga handlingar om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas  21 jan 2021 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Offentlighetsprincipen är en grund i  Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga.
Martin eriksson falun

Myndigheter offentliga handlingar

Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga  29 mar 2021 Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för  Varje nämnd inom en kommun är en egen myndighet och hanterar allmänna del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter,  Och i och med det kunde de med lagstöd säga att samtliga mail inte längre är offentliga handlingar.Min fråga är då, räcker det för en myndighet att radera en  16 jul 2019 Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara  4 jun 2020 1.3 Offentliga och sekretessbelagda handlingar . och om myndigheter och myndighetshandlingar, andra kapitlet innehåller bestämmelser.

Offentlighetsprincipen är en rättighet som ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar.
Konsensusbegrepp omvardnad

Myndigheter offentliga handlingar word mallar faktura
gastroskopi häst fasta
din email
johnny depp 2021
transcendentala jaget

Avgiften för kopior av elektroniska handlingar är 50 kronor, om en beställning omfattar minst tio elektroniska handlingar. Detta gäller oavsett antal sidor i den elektroniska handlingen. För varje elektronisk handling därutöver är avgiften 5 kronor. Handlingar som inte är offentliga

Här kan du läsa om vad som är en allmän handling … Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga.