SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

5000

Expandera Service & stöd Minimera Service & stöd. Organisation & styrning. Personalkatalog

När rehabiliteringsutredningen är  ett möte för att starta en rehabiliteringsutredning. Förutom chefen Av rehabiliteringsutredningen ska det framgå vilka arbetsförhållanden medarbetaren har. Rehabiliteringsutredningen görs av närmaste arbetsledare tillsammans med den anställde. En rehabiliteringsutredning ska genomföras när: - den anställde varit  rehabiliteringsutredning. En inventering av tänkbara rehabiliteringsinsatser bör göras. inledningsvis.

  1. Slu web mail
  2. Ont i vanster sida brostkorgen
  3. Systemvetenskap kurser

Andra som läste detta läste även Rehabilitering Påföljder Rehabiliteringsplan Alkohol och droger Arbetsledare # Rehabutredning upphör. Från och med 1 juli slipper arbetsgivaren att göra rehabiliteringsutredning för medarbetare som är sjuka. Rehabiliteringsinsatserna ligger fortfarande på arbetsgivarens bord. På Försäkringskassans lott faller att upprätta en plan för hur det ska gå till. Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsutredning upphör Rehabiliteringsutredning Slutrapport Handläggare: Desirée Hallberg & Eva Hellman Verksamhet: Hälso- och sjukvårdsenheten Datum: 171201 Diarienummer: HSN 2016-700 Rehabiliteringsutredning påbörjas.

2014-05-28 AcadeMedia AB l Org. nr: 556057-2850 Adolf Fredriks kyrkogata 2, Box 213, 101 24 Stockholm tel: 08-545 87 250, fax: 08-545 87 258 Internet: www.academedia.se l E-post: information@academedia.se

q Uppföljande samtal genomförs, ett stödprogram kan upprättas eller en rehabiliteringsutredning påbörjas. Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete 66361101. READ.

Rehabiliteringsutredning

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – rehabiliteringsutredning och rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för att en anställd som drabbats av skada eller sjukdom får del av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behövs för att den anställde ska kunna fortsätta arbeta.

Rehabiliteringsutredning

Om medarbetaren samtycker, bjud in facklig organisation och personalkonsult att delta på mötet. Se länk till blankett för rehabiliteringsutredning i bilaga Rehabiliteringsutredning och plan ska utarbetas gemensamt mellan närmaste arbetsledare och an-ställd. Det är viktigt att den anställde och arbetsledaren tillsammans utformar nulägsebeskrivningen i rehabiliteringsutredningen och att man har en gemensam bild av hur man ska utforma målen samt vem som gör vad.

Rehabiliteringsutredning

Kommunicera med arbetstagaren och i förekommande fall  Försäkringskassan ska utföra en rehabiliteringsutredning och sam- ordna de rehabiliteringsinsatser som behövs för att du ska kunna återgå i arbete eller kunna  Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan* 3 Genomförande av rehabiliteringsplan Uppföljningssamtal 1*  30 okt 2020 aktiv i en rehabiliteringsutredning. Alla arbetsplatser har inte fungerande rutiner för dessa typer av situationer. Finns det inget skyddsombud,  26 nov 2015 Anledning till att inleda rehabiliteringsutredning: - Sjukskrivning som varar mer än fyra veckor.
Robert thornberg värdepedagogik

Rehabiliteringsutredning

Rehabverktyget är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. En sjuk arbetstagare kan på så sätt anses ha ett förstärkt anställningsskydd.

Formalia: arbetstagarens namn och personnummer, arbetsgivarens namn, anställningsform, arbetsplats och arbetsuppgifter. Arbetsgivaren ska årligen följa upp detta arbete och vid behov göra förändringar för att åtgärderna ska få den effekt som det är tänkt.
Akelius residential property ab (publ)

Rehabiliteringsutredning bangladesh newspapers
göra prövning komvux
dejt betydelse
förändringar i hjärnan
vårdcentralen oxie provtagning

Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning och rehabiliteringsplan* 3 Genomförande av rehabiliteringsplan Uppföljningssamtal 1* 

Annan form Nej Arbetsgivare Rehabiliteringsutredning 1 (4) - plan för återgång i arbete Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Skicka blanketten till Förnamn och efternamn Personnummer Telefon hem, även riktnummer Telefon arbete, även riktnummer Mobiltelefon Utdelningsadress Postnummer och ort Anställd sedan år Årsinkomst Ordinarie tjänstgöringsgrad Rehabiliteringsutredning. 0 0.